معرفی شرکت

شركت مهندسان مشاور آستان قدس رضوي در سال 1374 با فرمان تولیت محترم آستان قدس رضوی به منظور تهیه طرح توسعه حریم حضرت رضا(ع) تاسیس گردید و در سال 1378 با نام مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. این مشاور با پشتوانه بر تجربیات 19 ساله و حدود هشتاد کارشناس مجرب در دفتر مرکزی و دفتر نمایندگی مشهد در زمینه های مدیریت طرح، بررسی آسیب پذیری و بهسازی – لرزه ای ساختمان ها و ابنیه تاریخی و مذهبی، طراحی پروژه های مسکونی، اداری تجاری صنعتی، و نظامی و همچنین پروژه های آموزشی، ورزشی و بهداشتی و درمانی فعالیت دارد.

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما