جزئیات خبر


تایید صلاحیت خدمات مشاور شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی

تایید صلاحیت خدمات مشاور شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی
1393/11/26

تایید صلاحیت خدمات مشاور شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی

(پایه یک تخصص ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی)

(پایه دو تخصص ساختمان های آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی)

با تلاش همکاران و کارشناسان مجموعه با توجه به پروژه ها و فعالیت های انجام شده طی سال های اخیر از زمان ثبت رسمی شرکت صادر گردید.

امید است در راستای اهداف متعالی آستان مقدس حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السلام به نحوه احسن از قابلیتها و استعدادهای

بالقوه این مجموعه علمی و فنی پرتلاش که طی دودهه خالصانه در خدمتگزاری معنوی و علمی و فنی مجدانه کوشیده است، مورد عنایت افزون و

استمرار در خدمتگزاری قرار گیرد.

نظر شما